Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu

1:38 PM, 08/12/2017

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ đường truyền Internet Leased Line (Thuê dịch vụ của nhà cung cấp thứ 2).

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Gia hạn thời gian đóng thầu đến 09h00, ngày 08 tháng 12 năm 2017.

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Số Điện thoại: 080.48434. Fax: 080.48614.