Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị phòng họp

4:53 PM, 04/07/2016

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị phòng họp 101 nhà D.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 09 giờ 00 ngày 08 tháng 7 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 15 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

 - Số Điện thoại: 080.48434. Fax: 080.48614.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2016 tại phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.