Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu: Mua sắm thiết bị quản lý lưu trữ, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu đa phương tiện

4:44 PM, 12/08/2016

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị quản lý lưu trữ, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu đa phương tiện.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 09 giờ 00 ngày 18 tháng 8 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 25 tháng 8 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Số Điện thoại: 080.48922. Fax: 080.48614.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 8 năm 2016 tại phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.