Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu: Mua sắm thiết bị phòng họp

5:22 PM, 22/07/2016

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng họp cho cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 9 giờ, ngày 28 tháng 7 năm 2016 đến trước 9h, ngày 4 tháng 8 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội (số điện thoại: 080.48434, Fax: 080.48614 hoặc số 7 Lê Duẩn, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh (số điện thoại: 080.86070, Fax: 080.48614).

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là 9h30', ngày 4 tháng 8 năm 2016 tại phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội hoặc số 7 Lê Duẩn, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.