Cổng TTĐT Chính phủ mời chào hàng cạnh tranh

3:35 PM, 30/08/2016

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Xây dựng phần mềm phục vụ tổng hợp, thống kê, phân tích và dự đoán xu hướng thông tin các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội trên Internet.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 08 giờ 30 ngày 30 tháng 8 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 07  tháng 9 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Số Điện thoại: 080.48922. Fax: 080.48614.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 9 năm 2016 tại phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.