Cổng TTĐT Chính phủ gia hạn mời thầu: Mua sắm máy ảnh và máy ghi âm

4:08 PM, 17/11/2014

Cổng Thông tin điện tử đã mời thầu với nội dung:

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Mua sắm máy ảnh và máy ghi âm.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 9 giờ, ngày 30 tháng 10 năm 2014 đến 9 giờ, ngày 07 tháng 11 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: phát hành miễn phí.

 - Số Điện thoại: 080.43162. Fax: 043.7346809.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 9 giờ, ngày 07 tháng 11     năm 2014 tại phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Thông tin trên đã đăng trên số báo 213 ngày 24/10/2014.

Nay xin gia hạn:

- Thời gian tiếp tục phát hành HSYC: đến trước 09h00 ngày 25/11/2014 (trong giờ hành chính).

- Hạn cuối nhận HSĐX: 09h00 ngày 25/11/2014