Có quy định tốt thì sẽ có môi trường kinh doanh tốt

11:46 AM, 14/02/2020

(Chinhphu.vn) – Các chuyên gia Anh đánh giá dự thảo Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 của Chính phủ Việt Nam có chất lượng rất tốt. Đồng thời khuyến nghị quốc gia nào có quy định tốt thì sẽ có môi trường kinh doanh tốt, mục tiêu cuối cùng là tăng GDP theo phương cách bền vững.

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính VPCP chủ trì buổi làm việc với chuyên gia Vương quốc Anh. Ảnh Nhật Thy

Trong 3 ngày (11-13/02), Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) đã làm việc với các chuyên gia (bà Rachael Hollyway và bà Zoe Dayan) đến từ Cục Thực thi quy định quốc tế thuộc Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp của Chính phủ Anh trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ về Hợp tác cải cách thủ tục hành chính giữa Chính phủ Anh và VPCP Việt Nam.

.

Kinh nghiệm của Anh

.

Tại các buổi làm việc, các chuyên gia đã trao đổi về kinh nghiệm triển khai Chương trình Cắt giảm gánh nặng hành chính tại Vương quốc Anh. Theo đó, nước Anh đã triển khai Chương trình Cắt giảm gánh nặng hành chính bắt đầu từ tháng 5/2005 và kéo dài 5 năm đến tháng 5/2010, với mục tiêu giảm bớt 25% gánh nặng hành chính cho các doanh nghiệp và tổ chức dân sự.

.

Chính phủ Anh đã xây dựng một trang web khuyến khích các bên có liên quan và đại diện của họ gửi ý kiến đóng góp liên quan đến đơn giản hoá các quy định hoặc cắt giảm gánh nặng hành chính.

.

Để bảo đảm tính độc lập và quan trọng hơn là nhằm tạo niềm tin, bảo đảm công chúng nhận thức sự cần thiết phải tham gia vào chương trình này, Chính phủ Anh đã chọn thuê chuyên gia tư vấn để thực hiện công tác đo lường, tiến hành gần 9.000 cuộc phỏng vấn, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp và hơn 200 lượt ý kiến của các chuyên gia.

.

Chương trình đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật bao gồm cơ sở dữ liệu toàn diện; đồng sáng tạo và áp dụng phương pháp đo lường gánh nặng được quốc tế công nhận – Mô hình Chi phí tiêu chuẩn cùng với việc xây dựng và công bố kế hoạch cải cách quy định pháp lý của các bộ chủ quản.

.

Chương trình này đã đạt được mục tiêu đề ra với hơn 3,5 tỷ bảng tiết kiệm ròng hàng năm cho doanh nghiệp và khu vực thứ ba với tổng mức giảm 26,62%. Đây là một chương trình tham vọng và đã trở thành cơ sở cho tác động của các quy định của chính phủ đối với doanh nghiệp, mang lại khác biệt thực sự đối với môi trường kinh doanh và nền kinh tế của Vương quốc Anh.

.

Tại Anh, một quy trình mới về Đánh giá tác động Pháp luật (RIA) được triển khai vào tháng 5/2007, trong đó yêu cầu các bộ ước tính gánh nặng hành chính của quy định mới hoặc các thay đổi đối với quy định hiện hành. Để hỗ trợ cho hoạt động cải cách lớn này, Chính phủ đã đầu tư xây dựng tài liệu hướng dẫn mới dành cho các cơ quan quản lý và các nhà hoạt định chính sách về cách thức chuẩn bị báo cáo RIA và các nội dung cần chuẩn bị khác cũng như cung cấp một trang web tập trung cho hoạt động này.

.

Việc kiểm soát ban hành văn bản quy phạm pháp luật được dựa trên phương pháp thực hiện RIA mới, đòi hỏi các cơ quan ban hành văn bản pháp luật đánh giá không chỉ chi phí tuân thủ của doanh nghiệp mà tất cả các chi phí bao gồm cả các động lên người tiêu dùng và chính phủ. Ngoài ra, Chính phủ Anh cũng xếp hạng các bộ theo lượng gánh nặng mà họ đặt lên vai các doanh nghiệp.

.

Chuyên gia Anh chia sẻ kinh nghiệm trong buổi họp. Ảnh: Hoàng Giang

Cải cách quy định và tăng trưởng có mối quan hệ mật thiết

.

Góp ý về dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, các chuyên gia Anh đánh giá dự thảo Chương trình của Chính phủ Việt Nam có chất lượng rất tốt, trong đó đã xác định vai trò và trách nhiệm chính của tất cả các bên liên quan đến quy trình đơn giản hoá, đề ra khuôn khổ trách nhiệm giải trình và tính minh bạch, xác định thời gian hoàn thành và nêu một số chi tiết về sự tham gia của doanh nghiệp.

.

Tất cả các nội dung này đều rất cần thiết để có thể thiết kế và triển khai thành công chương trình đơn giản hoá. Khung giải pháp cũng đã nêu rõ trách nhiệm giải trình, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, hiệp hội.

.

Khuyến nghị về sự cần thiết của Chương trình, các chuyên gia cho rằng kinh nghiệm quốc gia nào có quy định tốt thì sẽ có môi trường kinh doanh tốt, mục tiêu cuối cùng là tăng GDP theo phương cách bền vững, có hiệu quả đối với nền kinh tế.

.

Cải cách mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, phải dựa trên cơ sở xem xét ý nghĩa và giá trị của nó đối với người dân, doanh nghiệp. Giữa cải cách quy định và tăng trưởng có mối quan hệ mật thiết. Khi có quy định tốt sẽ tăng trưởng kinh tế, giúp giảm tiêu cực đối với hoạt động kinh doanh và nền kinh tế vĩ mô.

.

Cắt giảm quy định theo cách bền vững tạo ra lợi ích lâu dài

.

Theo các chuyên gia, cắt giảm quy định theo cách bền vững tạo ra lợi ích lâu dài trong nhiều năm. Các bộ phải có giải trình cụ thể khi ban hành văn bản. Cần chỉ rõ cho doanh nghiệp, người dân hiểu việc cắt giảm gánh nặng không phải giảm sự bảo vệ cho người dân, doanh nghiệp mà vẫn tạo môi trường thuận lợi hơn để người dân, doanh nghiệp tham gia tốt hơn vào hoạt động. Phải có sự phối hợp của các cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp. Chính phủ không thể làm độc lập mà không có doanh nghiệp, do đó cần cho doanh nghiệp hiểu sự cần thiết tham gia chương trình.

.

Góp ý nội dung dự thảo, chuyên gia cũng khuyến nghị về các mốc thời gian yêu cầu để bảo đảm tính khả thi vì thời gian đặt ra là rất tham vọng, mục tiêu cũng rất tham vọng. Đây là thách thức cũng là động lực để các bên tham gia phải có trách nhiệm hơn. Cắt giảm gánh nặng hành chính không chỉ thay đổi quy định hiện hành mà còn sự thay đổi tư duy và văn hoá, cách thức thực hiện, cần phải có cơ quan điều phối tập trung. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến sự hài hoà hoà và tương quan giữa các văn bản trước và sau khi ban hành tương quan giữa chương trình này và chương trình khác.

.

Theo ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP), mục tiêu đặt ra của Chương trình thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 là sẽ cắt giảm ít nhất 20% số lượng văn bản đã ban hành thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ; ít nhất 20% chi phí chính tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh trong mỗi năm (từ năm 2020 đến năm 2025).

Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, nhất là thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị định của Chính phủ.

.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 2/1 về việc xây dựng công cụ và kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, quan điểm là cắt giảm ngay những quy định là rào cản với hoạt động sản xuất, kinh doanh và ngăn chặn việc phát sinh các quy định mới làm tăng chi phí cho doanh nghiệp. Việc cắt giảm phải lượng hóa được lợi ích mang lại cho doanh nghiệp và xã hội,

.

Đồng thời bảo đảm nguyên tắc khi ban hành mới một văn bản phải bãi bỏ ít nhất một văn bản cũ; riêng thông tư, một thông tư ban hành mới phải bãi bỏ ít nhất hai thông tư cũ. Việc ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế phải bảo đảm nguyên tắc một văn bản sửa nhiều văn bản để giảm số lượng văn bản, rút ngắn thời gian ban hành và tiết kiệm chi phí.

.

Hoàng Giang