Cơ quan Công báo – Văn phòng Chính phủ hướng dẫn bạn đọc tìm thông tin mục lục công báo

7:00 AM, 16/06/2007

(Website Chính phủ) – Qua Website Chính phủ, bà Lê Thanh Phương, ngụ tại 54B Nguyễn Thái Học, phường 5, thành phố Tuy Hòa đề nghị hướng dẫn thông tin về lịch đăng công báo các văn bản quy phạm pháp luật. Về câu hỏi trên, cơ quan Công báo – Văn phòng Chính phủ trả lời như sau:

1. Muốn biết khi nào văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có hiệu lực, độc giả có thể kiểm tra trên Công báo, mục lục Công báo hoặc hỏi trực tiếp Cơ quan Công báo – Văn phòng Chính phủ theo số điện thoại là: 04-8231182 hoặc 08044597.

2. Không có chuyện trì hoãn đăng công báo vì theo yêu cầu của pháp luật, trong 15 ngày kể từ ngày ký hoặc công bố, Văn phòng Chính phủ phải đăng VBQPPL trên Công báo. Trên thực tế có ngày do quá nhiều VBQPPL cần được công bố, cơ quan Công báo đã phát hành hàng chục số Công báo cùng ngày để bảo đảm hiệu lực của văn bản.

3. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang xây dựng thí điểm đề án về Công báo điện tử, dự kiến Quý IV/2007 sẽ đưa vào sử dụng. Qua đó sẽ có Trang Công báo điện tử để độc giả khai thác.

4. Việc nhân dân muốn tìm hiểu quy định pháp luật có rất nhiều kênh thông tin để tham khảo: Website Chính phủ, Website các Bộ, ngành, Công báo, các ấn phẩm chính thức của các cơ quan, tổ chức.

Ban Bạn đọc – Đối ngoại