Chất lượng công tác phối hợp đi vào thực chất, hiệu quả

7:59 PM, 25/12/2020

(Chinhphu.vn) – Trong năm 2020, VPCP đã bảo đảm mối quan hệ công tác giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, cơ quan tư pháp, MTTQ và các đoàn thể ngày càng chặt chẽ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

 Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể Lê Tuấn Dũng. Ảnh: Nhật Bắc

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của VPCP, Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể Lê Tuấn Dũng cho biết, năm 2020 đã kết thúc với nhiều kết quả rất ấn tượng và Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể rất vinh dự đã được đóng góp một phần nhỏ bé vào thành tích chung to lớn của cả tập thể VPCP.

.

Điều này đã được phản ánh trong phát biểu của Thủ tướng Chính phủ  tại kỳ họp thứ 10 vừa qua của Quốc hội: “Đó là công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Các cơ quan đã thực hiện tốt các quy chế, cơ chế phối hợp; huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, đồng tâm, hiệp lực, chung sức, chung lòng thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

.

Từ những kết quả công tác phối hợp đã đạt được trong năm 2020, Vụ trưởng Lê Tuấn Dũng cho rằng cần 4 bài học kinh nghiệm. Đầu tiên, đó là phải chủ động trao đổi thông tin, tăng cường tham vấn ý kiến trong quá trình đề xuất, xây dựng các đề án, chương trình công tác.

.

Năm 2020, Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể đã chủ động, bám sát và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình hoạt động của UBTVQH, kỳ họp của Quốc hội, tổ chức các hội nghị liên tịch giữa Chính phủ với MTTQ, Tổng Liên đoàn, Trung ương Đoàn.

.

Điển hình như tại kỳ họp thứ 10 vừa qua của Quốc hội có đợt họp tập trung, Thủ tướng phải chủ trì điều hành Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị có liên quan. Do vậy Vụ đã chủ động đề nghị đồng chí trợ lý của Thủ tướng cùng sang làm việc trực tiếp với Văn phòng Quốc hội để sắp xếp, tính toán nội dung, thời lượng họp từng ngày, bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại nhưng vẫn thực hiện được các nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của các đồng chí lãnh đạo.

.

Vụ đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Quan hệ quốc tế để rà soát, đề xuất thành phần các đồng chí Bộ trưởng, thành viên Chính phủ tham dự hoạt động đối ngoại trong thời gian họp Quốc hội để bảo đảm những phiên thảo luận, giải trình vẫn có sự tham dự đầy đủ của các đồng chí Bộ trưởng có liên quan.

.

Bên cạnh đó, phải thường xuyên phối hợp, rà soát các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; không để chậm trễ hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

.

Trong năm 2020, Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với các Vụ chức năng của VPCP và của Văn phòng Quốc hội đôn đốc các Bộ ngành soạn thảo, trình Quốc hội, UBTVQH 105 báo cáo, tờ trình, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra (gồm 31 báo cáo trình bày tại hội trường, 61 báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu, 13 dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến). Phối hợp với các Vụ theo dõi, đôn đốc trình lãnh đạo Chính phủ trả lời hơn 70 câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn.

.

Thường xuyên trao đổi, giao ban, nâng cao chất lượng công tác phối hợp ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, điều này thể hiện rõ nét trong công tác phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Ủy ban Dân tộc khẩn trương xử lý trình Chính phủ báo cáo Quốc hội phê chuẩn đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II. Tham mưu phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực của lãnh đạo Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân, nông dân, thanh niên, trí thức doanh nghiệp trẻ.

.

Theo Vụ trưởng Lê Tuấn Dũng, một bài học kinh nghiệm nữa, đó là phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp chặt chẽ trao đổi thông tin, gửi nhận văn bản giữa VPCP với các cơ quan của Quốc hội và các đoàn thể.

.

Bình quân trước mỗi kỳ họp của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ nhận được hơn 2.000 kiến nghị của cử tri và thống kê sơ bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã nhận được gần 17.000 kiến nghị của cử tri.

.

Chỉ tính riêng trước kỳ họp thứ 10 vừa qua, thông qua 1.688 cuộc tiếp xúc cử tri của các đoàn đại biểu quốc hội đã tổng hợp được 2.390 kiến nghị, trong đó có 2.265 kiến nghị liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và các bộ ngành (chiếm 95%), riêng trong đó có 190 kiến nghị được gửi đến Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

.

“Chúng tôi đã rà soát, bóc tách để trình Thủ tướng giao các Bộ ngành liên quan xử lý trả lời. Nhiều kiến nghị cử tri đã được Chính phủ tiếp thu và áp dụng trong quá trình quản lý, điều hành, mang lại hiệu quả cao, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Có thể nói khối lượng công việc là rất lớn, khó có thể hoàn thành nếu không có sự phối hợp tốt với các đơn vị liên quan trong theo dõi kiểm tra”, ông Lê Tuấn Dũng cho biết.

.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, kế hoạch 5 năm và chiến lược 10 năm, bầu cử Quốc hội khóa XV và Chính phủ khóa mới do vậy toàn thể đảng viên, công chức Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể sẽ quyết tâm khắc phục các tồn tại hạn chế, phát huy kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Hoàng Giang