Cán bộ nghỉ hưu từ tháng 7/2013

8:00 AM, 01/07/2013

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã có quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ 01/7/2013 đối với 2 cán bộ thuộc Cục Quản trị, VPCP.

Các cán bộ trên là ông Ngô Văn Dũng, sinh năm 1953, nơi sinh: Nam Định, Chuyên viên chính, Đội trưởng, Đoàn xe, Cục Quản trị, VPCP và ông Trần Đức Dục, sinh năm 1953, nơi sinh: Hà Nam, Hàm Vụ phó, Chuyên viên chính, Cục Quản trị, VPCP.

Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Ngô Văn Dũng và ông Trần Đức Dụng do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Gia Huy