Cần Thơ phấn đấu dẫn đầu về xây dựng nông thôn mới

10:11 AM, 30/07/2014

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị thành phố Cần Thơ cần chỉ đạo quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2015 trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới.

Một góc thành phố Cần Thơ

Thành phố cần nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động,

Trong 6 tháng đầu năm 2014, tăng trưởng kinh tế (GDP) của thành phố Cần Thơ đạt 8,96%, trong đó nông nghiệp tăng 1,35%, công nghiệp tăng 7,22%, dịch vụ tăng 11,73%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 10,06%, công nghiệp chiếm 34,47%, dịch vụ chiếm 55,47%; tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ 36.614 tỷ đồng, tăng 15,7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 3,2% so với cùng kỳ. Sau 3 năm tích cực triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thành phố thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư, mở rộng, chất lượng giáo dục được nâng cao; mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và tăng cường, trong đó 98,8% trạm y tế đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; giải quyết việc làm cho 22.250 lao động; đào tạo nghề cho 21.247 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,95%. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, cải cách hành chính được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, thành phố Cần Thơ vẫn còn một số khó khăn, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường đô thị có mặt còn hạn chế; thu hút vốn của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đầu tư nước ngoài chưa nhiều.

Do vậy, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Cần Thơ cần đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là thị trường các khu vực kinh tế lớn, quan trọng trên thế giới; quản lý giá cả trên thị trường, trước hết là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống; kiểm soát lạm phát khi giá một số mặt hàng có biến động mạnh; tăng cường chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đồng thời thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo; tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính; giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Thành phố Cần Thơ cũng cần rà soát, đôn đốc, giám sát chặt chẽ, có lộ trình cụ thể, đúng thời gian, trình tự và các quy định của Nhà nước về sắp xếp chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch đã đề ra; đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Phan Hiển