CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Chức vụ

Họ và tên

 Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ

 Vi Quang Đạo

 Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

 Nguyễn Lê Phúc

 Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ

 Lê Việt Đông

 Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

 Tô Văn Tuấn

Ban Hành chính Điện tử và Công báo

 Phó Trưởng ban

Hoàng Thị Kim Oanh

 Phó Trưởng ban

Vũ Tuấn Anh

 Phòng Nghiệp vụ hành chính điện tử

 

 Phó Trưởng phòng

Cao Nhật Quang

 Phó Trưởng phòng

Ngô Thanh Minh

 Phó Trưởng phòng

Vũ Ngọc Đính

 Phó Trưởng phòng

Trần Đức Trung (cán bộ biệt phái)

 Chuyên viên

Lưu Danh Hiếu

 Chuyên viên

Nguyễn Đình Lợi

 Chuyên viên

Đoàn Thị Ngọc Điệp

 Chuyên viên

Võ Mạnh Linh

 Chuyên viên

Phan Hữu Bắc

 Phòng Công báo

 

 Trưởng phòng

Nguyễn Thị Thanh Hương

 Phó Trưởng phòng

Phan Hồng Nga

 Chuyên viên chính

Nguyễn Quang Nguyên

 Chuyên viên

Phạm Phương Thảo

 Chuyên viên

Nguyễn Lan Hương

 Chuyên viên

Nguyễn Thị Hồng

 Chuyên viên

Đào Chí Kiên

 Chuyên viên

Vũ Lê Văn

 Chuyên viên

Trịnh Thị Thanh Bình

 Chuyên viên

Nguyễn Thị Lan Anh

 Chuyên viên

Nguyễn Thị Thanh

Ban Kế hoạch - Tài chính

 Trưởng Ban, Kế toán trưởng

Nguyễn Quốc Việt

 Phó Trưởng ban

Lê Hồng Nhung

 Phó Trưởng ban

Phan Thị Vinh

 Phòng Tài vụ

 

 Phó Trưởng phòng

Bùi Thị Lan

 Phó Trưởng phòng

Đặng Thị Tuyết Vân

 Kế toán

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 Chuyên viên

Phạm Thị Mỹ Bình

 Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

 

 Trưởng phòng

Nguyễn Xuân Phách

 Kế toán viên

Nguyễn Mạnh Hùng

 Chuyên viên

Nguyễn Quốc Hưng

 Chuyên viên

Phạm Ngọc Dũng  (cán bộ biệt phái)

Văn phòng

 Chánh Văn phòng

Nguyễn Thùy Dương

 Phó Chánh Văn phòng

Lê Ngọc Lâm

 Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Danh Vinh

 Phòng Thông tin báo chí

 

 Trưởng phòng

Nguyễn Đức Tuân

 Chuyên viên

Nguyễn Thị Thùy Linh

 Chuyên viên

Nguyễn Ngọc Trâm

 Chuyên viên

Nguyễn Thị Thúy Hằng

 Chuyên viên

Vũ Văn Quyết

 Chuyên viên

Vũ Thị Cẩm Nhung

 Phòng Tổ chức - Hành chính

 

 Trưởng phòng

Nguyễn Xuân Đông

 Phó Trưởng phòng

Phan Thị Hương

 Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Kiều Linh

 Chuyên viên

Nguyễn Thị Kim Oanh

 Chuyên viên

Đinh Thị Hằng

 Chuyên viên

Phạm Thị Thùy Vân

 Chuyên viên

Phạm Tuấn Hải

 Phòng Tổng hợp

 Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hoài Nam

 Phó Trưởng phòng

Nguyễn Văn Hương

 Phó Trưởng phòng

Phạm Huyền Anh

 Chuyên viên

Phạm Thị Diệu Thúy

 Chuyên viên

Nguyễn Quang Huy

 Chuyên viên

Trần Thị Nguyệt

 Chuyên viên

Trương Ngọc Anh

 Chuyên viên

Phạm Hồng Huy

Trung tâm Dữ liệu Điện tử

 Phó Giám đốc

Trần Ngọc Luân

 Phó Giám đốc

Nguyễn Đức Dân

 Phòng Dữ liệu

 Trưởng phòng

Nguyễn Thị Phương Mai

 Phó Trưởng phòng

Bùi Văn Lịch

 Biên tập viên

Nguyễn Minh Diễm

 Biên tập viên

Trần Thị Thơm

 Biên tập viên

Phùng Thị Thu Huyền

 Biên tập viên

Hoàng Trọng Diên

 Biên tập viên

Nguyễn Thị Kim Huệ

 Biên tập viên

Đỗ Thanh Hoài

 Chuyên viên

Dương Thị Hồng Hải

 Chuyên viên

Bùi Bảo Quyên

 Chuyên viên

Nguyễn Ngọc Bich

 Chuyên viên

Dương Thị Hằng

 Phòng Vận hành và An ninh thông tin

 Phó Trưởng phòng

Hoàng Văn Thái

 Phó Trưởng phòng

Lý Đức Anh (cán bộ biệt phái)

 Phó Trưởng phòng

Đặng Xuân Thanh (cán bộ biệt phái)

 Chuyên viên

Nguyễn Việt Anh

 Chuyên viên

Nguyễn Bảo Đức

 Chuyên viên

Vũ Lê Việt

 Phòng Tổng hợp

 Trưởng phòng

Nguyễn Thị Việt Nga

 Kế toán viên, Phụ trách kế toán Trung tâm

Trần Thị Hoa

Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện

 Giám đốc

Phạm Quang Thiện

 Phó Giám đốc

Trần Hồng Việt

 Phó Giám đốc

Nguyễn Thị Mai Hương

 Phòng Công nghệ

 Trưởng phòng

Lê Sơn Tùng

 Phó Trưởng phòng

Trần Trung Kiên

 Chuyên viên

Bùi Việt Quân

 Chuyên viên

Khuất Duy Thịnh

 Phòng Truyền thông đa phương tiện

 Trưởng phòng

Phạm Quỳnh Hoa

 Biên tập viên

Đào Anh Tuấn

 Biên tập viên

Trịnh Vũ Hiệp

 Biên tập viên

Đặng Thái Sơn

 Chuyên viên

Văn Minh Ngọc

 Biên tập viên

Hoàng Thu Trang

 Chuyên viên

Phạm Thị Tiên Dung

 Phóng viên quay phim

Đỗ Văn Cường

 Phòng Tổng hợp

 Phó Trưởng phòng phụ trách

Vũ Văn Hiến

 Chuyên viên

Hoàng Thị Thu Trang

 Chuyên viên

Hoàng Thị Linh

 Chuyên viên

Dương Văn Tuấn

 Kế toán viên, Phụ trách Kế toán Trung tâm

Lê Thị Nhạn

Báo Điện tử Chính phủ

 Phòng Thư ký Tòa soạn

 Trưởng phòng

Nguyễn Xuân Hồng

 Phó Trưởng phòng

Trần Đức Mạnh

 Phó Trưởng phòng

Đặng Đình Nam

 Biên tập viên

Nguyễn Diệu Hương

 Biên tập viên

Dương Phương Liên

 Biên tập viên

Bùi Thị Thu Hương

 Phòng Thời sự

 Phó Trưởng phòng

Nguyễn Đình Hải

 Phó Trưởng phòng

Đặng Thu Cúc

 Phó Trưởng phòng

Trần Lê Tuấn

 Phó Trưởng phòng

Lê Hồng Sơn

 Phóng viên

Nguyễn Xuân Tuyến

 Phóng viên

Đoàn Quý Nhật Bắc

 Phóng viên

Đỗ Thị Mai Hương

 Phóng viên

Nguyễn Huy Thắng

 Phóng viên

Vũ Thành Chung

 Phóng viên

Trần Thị Nguyệt

 Phóng viên

Nguyễn Thúy Hà

 Phóng viên

Trần Toàn Thắng

 Phóng viên

Phan Thùy Trang

 Phòng Thông tin phản ánh của Tổ chức và công dân

 Trưởng phòng

Nguyễn Phương Lan

 Phó Trưởng phòng

Lê Thị Thúy An

 Biên tập viên

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 Biên tập viên

Nguyễn Thị Hải Hoa

 Biên tập viên

Trần Thu Hằng

 Chuyên viên

Phùng Thị Phương Loan

 Phòng Tiếng nước ngoài

 Trưởng phòng

Phạm Văn Thừa

 Phó Trưởng phòng

Lê Thị Hồng Nguyên

 Biên tập viên

Dương Thị Ngọc Vân

 Biên tập viên

Vũ Thanh Thúy

 Biên tập viên

Vũ Thùy Dung

 Biên tập viên

Vũ Tuấn Dũng

 Biên tập viên

Thạch Thị Huệ

 Phòng các Trang tin thành phần

 Trưởng phòng

Bùi Kiều Liên

 Phó Trưởng phòng

Nguyễn Giang Oanh

 Biên tập viên

Nguyễn Thị Việt Hà

 Biên tập viên

Đào Mai Anh

 Biên tập viên

Nguyễn Thị Lan Anh

 Biên tập viên

Trần Thị Tiệp

 Biên tập viên

Hà Thế Lực

 Biên tập viên

Đào Thị Chăm

 Biên tập viên

Nguyễn Thị Kim Liên

 Biên tập viên

Phan Thu Giang

 Phóng viên

Nguyễn Quang Hiếu

 Phòng Trị sự

 Phó Trưởng phòng, Phụ trách kế toán Báo Điện tử Chính phủ

Hồ Thị Việt Hà

 Kế toán

Đỗ Thị Thanh Hải

 Kế toán

Hoàng Thị Mai Hương

 Chuyên viên

Trương Giang Thanh

 Chuyên viên

Nguyễn Thị Hoan

 Chuyên viên

Nguyễn Thị Minh Phượng

 Kế toán viên

Nguyễn Thị Linh

 Kế toán viên

Nguyễn Thị Hường

 Cơ quan Thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh

 Phó Trưởng Cơ quan Thường trú

Nguyễn Mạnh Hùng

 Phóng viên

Lê Anh Đức

 Phóng viên

Lê Thị Thanh Thủy

 Biên tập viên

Phan Phượng Hoàng

 Cơ quan Thường trú tại thành phố Đà Nẵng

 Kỹ sư

Huỳnh Đức Thuận

 Phóng viên

Hoàng Thế Lực

 Phóng viên

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 Phóng viên

Lưu Hương Thơm

 Phóng viên

Nguyễn Thị Minh Trang