Buộc thôi việc đối với chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế Nguyễn Hoài Nam

7:05 AM, 30/08/2008

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 29/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký quyết định thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Hoài Nam, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ do tự ý bỏ việc và xuất cảnh đi nước ngoài không báo cáo lãnh đạo cơ quan.

Ngày 1/9, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ, thông báo trong toàn Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đối với ông Nguyễn Hoài Nam.

(Nguồn: Quyết định số 1105/QĐ-VPCP)