Bổ sung 2 KCN tại tỉnh Long An vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam

1:05 PM, 17/09/2008

(Cổng TTĐT Chính phủ) – Ngày 16/9, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận việc bổ sung các khu công nghiệp (KCN) của tỉnh Long An vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Đó là Khu công nghiệp Bắc An Thạnh với tổng diện tích 692,23 ha và khu công nghiệp Thế Kỷ, diện tích 120 ha. Đồng thời, Thủ tướng cho phép thành lập Khu công nghiệp Bắc An Thạnh với diện tích giai đoạn I là 307,23 ha.

Việc lập và thực hiện Dự án đầu tư các khu công nghiệp nêu trên theo phương án phân kỳ đầu tư hợp lý, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và theo đúng quy định hiện hành về đất đai, đầu tư và xây dựng.

Minh Diễm

(Nguồn: Công văn 1533/TTg-KTN)