Bổ nhiệm ông Lê Đức Thúy giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia

2:39 AM, 06/09/2007

Bổ nhiệm ông Lê Đức Thúy giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia

(Website Chính phủ) - Ngày 5/9, tại Quyết định số 1161/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã bổ nhiệm ông Lê Đức Thúy, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn ký một số quyết định về nhân sự.

Tại Quyết định số 1159/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và trẻ em, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Tại Quyết định số 1158/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Sơn Song Sơn thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc để nhận nhiệm vụ khác.

Mai Hương

(Nguồn: Quyết định số 1158, 1159, 1161/QĐ-TTg)