Bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Tài vụ, Cục Quản trị

4:37 PM, 16/04/2012

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Tài vụ và Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, giữ chức Vụ trưởng Vụ Tài vụ kiêm Kế toán trưởng Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Xô, chuyên viên cao cấp Vụ Kinh tế ngành, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản trị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Chính, chuyên viên Phòng Xây dựng, quản lý nhà và công trình, Cục Quản trị, giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Xây dựng, quản lý nhà và công trình, Cục Quản trị.

Trần Mạnh