Bổ nhiệm lại cán bộ

6:28 PM, 03/09/2019

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng vừa ký Quyết định số 685/QĐ-VPCP ngày 19/8/2019 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Việt Đông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.