Bổ nhiệm lại 3 Thứ trưởng

5:36 PM, 04/01/2016

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng vừa ký các quyết định bổ nhiệm lại 3 Thứ trưởng thuộc Bộ Công Thương.

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm lại 3 Thứ trưởng Bộ Công Thương gồm: Bà Hồ Thị Kim Thoa, ông Trần Quốc Khánh và ông Trần Tuấn Anh.