Bổ nhiệm cán bộ

6:37 PM, 06/09/2021

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Bảo vệ, Cục Quản trị, giữ chức Trưởng phòng Phòng Bảo vệ, Cục Quản trị.