Bổ nhiệm cán bộ

5:19 PM, 07/04/2021

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Hồng Khoa, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Cục Quản trị, giữ chức Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Cục Quản trị.