Bổ nhiệm cán bộ

4:28 PM, 06/10/2021

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Công Thành, Chuyên viên Phòng Quản lý Nhà làm việc Chính phủ, Cục Quản trị, giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Nhà làm việc Chính phủ, Cục Quản trị.