Bổ nhiệm cán bộ

11:48 AM, 05/01/2021

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có các quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Phó Giám đốc Nhà khách La Thành; bổ nhiệm lại Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ.

Theo đó, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hoàng Dương, Chuyên viên chính, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp kiêm giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, kiêm Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

.

Bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Trương Huyền, Chuyên viên chính, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập.

.

Bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Thị Phượng, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Lễ tân, tập sự Phó Giám đốc Nhà khách La Thành, giữ chức Phó Giám đốc Nhà khách La Thành.

.

Ngoài ra, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng có quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Phương Lan giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ thuộc Cổng TTĐT Chính phủ.

.

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Tuyến, Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giữ Hàm Vụ phó.

.

HG