Bổ nhiệm cán bộ

11:37 AM, 20/08/2020

(Chinhphu.vn)- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa có các quyết định bổ nhiệm cán bộ một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP.

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Thái Phong, Chuyên viên chính Phòng Tin học hành chính, Vụ Hành chính, giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Tin học hành chính, Vụ Hành chính; bà Vũ Cẩm Vân, Kế toán viên, phụ trách kế toán Trung tâm Tin học, giữ chức Kế toán trưởng Trung tâm Tin học.