Bổ nhiệm cán bộ

2:50 PM, 24/07/2020

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Bích Liên, Trưởng ban Ban Tài chính, Trung tâm Hội nghị Quốc gia giữ chức Kế toán trưởng Trung tâm Hội nghị Quốc gia (tiếp tục kiêm nhiệm Trưởng ban Ban Tài chính, Trung tâm Hội nghị Quốc gia).