Bổ nhiệm cán bộ

5:34 PM, 19/08/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 19/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP ký Quyết định số 688/QĐ-VPCP bổ nhiệm có thời hạn ông Cao Huy, Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng Chính phủ, giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VPCP.