Bổ nhiệm cán bộ

2:42 PM, 25/11/2019

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ  (VPCP) vừa có các quyết định bổ nhiệm cán bộ một số vụ, cục thuộc VPCP.

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Hồng Hạnh, Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Tài vụ, Cục Quản trị giữ chức Trưởng phòng Phòng Tài vụ, Cục Quản trị; ông Nguyễn Vũ Anh, Hàm Trưởng phòng điều hành Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Lễ tân, Cục Quản trị giữ chức Trưởng phòng Phòng Lễ tân, Cục Quản trị.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Quản lý nhà làm việc VPCP, Cục Quản trị giữ chức Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà làm việc VPCP, Cục Quản trị; ông Vũ Thanh, Phó Trưởng phòng Phòng Xử lý đơn thư, Vụ I, giữ chức Trưởng phòng Phòng Xử lý đơn thư, Vụ I.

.

H.A