Bổ nhiệm cán bộ, tiếp nhận biệt phái

11:28 AM, 02/04/2021

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có các quyết định bổ nhiệm cán bộ và tiếp nhận biệt phái.

Cụ thể, bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Ngọc Mai, Hàm Vụ phó Vụ Hành chính, kiêm văn thư giúp việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, giữ Hàm Vụ trưởng.

.

Tiếp nhận biệt phái bà Mai Thị Hương Giang, Chuyên viên Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính); bà Nguyễn Thu Trang, Phó Trưởng phòng, Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính); ông Đậu Hải Nam, chuyên viên Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, về công tác tại Vụ Kinh tế tổng hợp (VPCP), trong thời gian 04 tháng, kể từ ngày 01/04/2021.

.

Tiếp nhận biệt phái ông Nguyễn Quốc Cường, Giảng viên Khoa Khoa học biển và Hải đảo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, về công tác tại Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể (VPCP), trong thời gian 04 tháng, kể từ ngày 31/03/2021.