Bổ nhiệm cán bộ, điều động, tiếp nhận công chức

7:02 PM, 05/02/2021

(Chinhphu.vn) - VPCP vừa có một số quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP về công tác cán bộ.

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đã có quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hoàng Anh, Trưởng phòng Tổng hợp, tập sự Phó Cục trưởng Cục Quản trị, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản trị.

.

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Cường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, giữ chức vụ Kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp I VPCP.

.

Điều động ông Lại Thanh Sơn, Chuyên viên chính Vụ I, đến công tác tại Vụ Công nghiệp, kể từ ngày 05/02/2021.

.

Tiếp nhận ông Đào Trọng Khoa, Chuyên viên Ban Hành chính-Tổng hợp, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, vào công chức, làm việc tại Văn phòng Đoàn Thanh niên VPCP, kể từ ngày 01/02/2021.

.

Tiếp nhận bà Lê Thị Bích Huyền, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính-Quản trị, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, vào công chức, làm việc tại Vụ Tổ chức cán bộ, VPCP, kể từ ngày 01/02/2021.

.

Tiếp nhận ông Đoàn Trọng Nghĩa, Chuyên viên Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện đang biệt phái công tác tại Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP, về công tác chính thức tại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối nội chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP, kể từ ngày 01/02/2021.

 

VPCP cũng có quyết định biệt phái bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Hàm Vụ trưởng điều hành Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp sang Bộ Ngoại giao để công tác nước ngoài theo chế độ phu nhân ngoại giao.

.

Hoàng Giang