Bổ nhiệm cán bộ Trung tâm Tin học

2:46 PM, 16/04/2013

(Chinhphu.vn) - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quang Thắng đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Phòng An toàn, an ninh thông tin, Trung tâm Tin học, giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Kỹ thuật, Trung tâm Tin học từ ngày 15/4/2013.

Phó Chủ nhiệm cũng ký quyết định giao ông Điều Huy Mạnh, Phó trưởng phòng Phòng Kỹ thuật, Trung tâm Tin học, phụ trách Phòng Kỹ thuật từ ngày 15/4/2013 đến khi có Trưởng phòng.

Gia Huy