Bổ nhiệm Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng VPCP

5:11 PM, 18/09/2020

(Chinhphu.vn) – Chiều 18/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Hành chính, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Hành chính, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể. Ảnh: Hoàng Giang

.

Theo đó, tại Quyết định 718/QĐ-VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP bổ nhiệm có thời hạn bà Mai Thị Thơm, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hành chính, giữ chức Vụ trưởng Vụ Hành chính.

.

Tại Quyết định 719/QĐ-VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hoàng Tùng, Hàm Vụ trưởng điều hành Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm, giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

.

Tại Quyết định 716/QĐ-VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Mạnh Dũng, Hàm Vụ phó, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể.

.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo VPCP, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành đã trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 3 đồng chí trên.

.

Chúc mừng 3 đồng chí đã được bổ nhiệm giữ chức vụ mới, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh đây là sự tin tưởng của Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, lãnh đạo VPCP đối với các cán bộ được bổ nhiệm.

.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành mong muốn các đồng chí trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ, phối hợp cùng các vụ, cục, đơn vị của VPCP, cùng tập thể lãnh đạo VPCP tham mưu, phục vụ ngày càng tốt hơn cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Hoàng Giang