Bổ nhiệm Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành

9:02 AM, 29/07/2021

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hồng, Chuyên viên Vụ Tổng hợp, giữ chức Thư ký đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ.  

Ông Nguyễn Xuân Hồng sinh hoạt hành chính, đảng, đoàn thể tại Vụ Công nghiệp.