Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ I

9:57 AM, 26/11/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Anh Tuấn, Chuyên viên cao cấp, Hàm Vụ phó, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ I, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ I.