Bổ nhiệm Hàm Vụ trưởng và cử Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực

6:01 PM, 02/07/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 26/6/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký quyết định về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Văn Bằng, Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập giữ Hàm Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập.

Đồng thời, cử ông Hoàng Văn Bằng, Hàm Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập làm Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.