Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Công đoàn VPCP

5:31 PM, 25/01/2021

(Chinhphu.vn) -  Chủ tịch Công đoàn VPCP vừa có quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Xuân Khế, Phó Chánh Văn phòng Công đoàn giữ chức Chánh Văn phòng Công đoàn VPCP.