Bổ nhiệm 5 cán bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

2:44 PM, 23/03/2012

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bổ nhiệm một số cán bộ của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ.

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Thư, chuyên viên chính Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối nội chính, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Viết Nguyên, chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối kinh tế tổng hợp, giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối kinh tế tổng hợp, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Ngọc Dinh, chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối kinh tế tổng hợp, giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối kinh tế tổng hợp, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Ngọc Dũng, chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối kinh tế ngành, giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối kinh tế ngành, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Tạ Thị Hải Yến, chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối nội chính, giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối nội chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Trần Mạnh