Biệt phái công chức, tiếp nhận cán bộ

6:43 PM, 21/12/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có các quyết định về công tác cán bộ, biệt phái công chức, tiếp nhận biệt phái.

Cụ thể, tại Quyết định 992/QĐ-VPCP, cử ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo-Văn xã, VPCP, kiêm nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tại Quyết định 997/QĐ-VPCP, tiếp nhận ông Nguyễn Thành Chung, Chuyên viên Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, hiện đang biệt phái công tác tại Vụ Kinh tế tổng hợp, VPCP, về công tác chính thức tại Vụ Kinh tế tổng hợp, VPCP, kể từ ngày 16/12/2020.

Tại Quyết định 998/QĐ-VPCP, tiếp nhận ông Triệu Văn Khôi, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp; Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, Bộ NN&PTNT, hiện đang biệt phái công tác tại Vụ Nông nghiệp, VPCP, về công tác chính thức tại Vụ Nông nghiệp, VPCP, kể từ ngày 16/12/2020.

Tại QĐ 1006/QĐ-VPCP, tiếp nhận biệt phái ông Lương Chí Thảo, Trưởng phòng Giám sát và đánh giá chương trình dự án, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, về công tác tại Vụ Nông nghiệp, VPCP trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày 01/01/2021.

Tại QĐ 1009/QĐ-VPCP, biệt phái có thời hạn 04 tháng bà Trần Thị Phụng Loan, Chuyên viên chính Phòng Văn thư, Vụ Hành chính, đến làm việc tại Văn phòng Công đoàn VPCP.

HG