Biệt phái cán bộ

2:46 PM, 12/10/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định biệt phái có thời hạn 04 tháng ông Đào Trọng Khoa, Chuyên viên Ban Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đến công tác tại Văn phòng Đoàn Thanh niên, kể từ ngày 15/10/2020.