Biên chế cán bộ, chiến sỹ Đại đội tự vệ Văn phòng Chính phủ năm 2008

4:30 PM, 15/08/2008

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 15/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt biên chế cán bộ, chiến sỹ Đại đội tự vệ thuộc Ban Chỉ huy quân sự Văn phòng Chính phủ năm 2008.

Theo đó, Ban Chỉ huy Đại đội gồm có: đồng chí Nguyễn Đức Minh làm Đại đội trưởng phụ trách chung; Phó Đại đội trưởng, phụ trách chính trị, quân sự là đồng chí Nguyễn Viết Mạo và đồng chí Lê Xuân Khế, Phó Đại đội trưởng, phụ trách tổ chức, hậu cần.

Ban Chỉ huy Đại đội tự vệ có nhiệm vụ tổ chức, quản lý chiến sỹ, bảo đảm tài chính, hậu cần và trực tiếp triển khai kế hoạch huấn luyện quân sự, chính trị năm 2008 đạt kết quả tốt.

Ban Chỉ huy Đại đội tự vệ có 7 Tiểu đội, mỗi tiểu đội gồm 12 đồng chí.

* Danh sách các Tiểu đội trực thuộc.

Minh Diễm

(Nguồn: Quyết định số 1038/QĐ-VPCP)