Công đoàn phối hợp tạo động lực thi đua cho cán bộ, công chức, viên chức

(Chinhphu.vn) - Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu giúp Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ phát động các phong trào thi đua gắn với những sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc, ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ, gắn thi đua với tăng cường thanh tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong xử lý, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.

Quyết liệt đổi mới để nâng cao chất lượng công việc

(Chinhphu.vn) - Mỗi câu chuyện của các cá nhân điển hình tiên tiến là minh chứng rõ nét cho thấy tinh thần của người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong VPCP luôn tận tụy, mệt mài, với những suy nghĩ đổi mới hơn để nâng cao chất lượng công việc.

Thi đua để đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc

(Chinhphu.vn) - Điểm thuận lợi của Vụ Quan hệ quốc tế (QHQT) là một tập thể  đoàn kết, hầu hết đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua của Vụ đã góp phần nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, giảm thấp nhất số lượng văn bản quá hạn xử lý.

Thanh niên VPCP xung kích, đồng hành, cống hiến về mọi mặt

(Chinhphu.vn) - Thông qua những hoạt động thiết thực, mang nhiều ý nghĩa xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Văn phòng Chính phủ đã thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia, tạo môi trường lành mạnh giúp thanh niên VPCP có môi trường cống hiến và sáng tạo, qua đó càng ngày càng khẳng định vị trí và vai trò của tổ chức Đoàn cũng như của đoàn viên, thanh niên.

VPCP đổi mới, nâng cao chất lượng nhiều mặt công tác

(Chinhphu.vn) – Trong giai đoạn 2015-2020, VPCP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; công tác hành chính được thực hiện chặt chẽ; bảo đảm chu đáo điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công tác cán bộ đổi mới, tăng cường chất lượng đội ngũ; đồng thời VPCP góp phần quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Tận tụy, mẫn cán, chu đáo, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(Chinhphu.vn) - Thông qua các phong trào thi đua, nhận thức của công chức, người lao động Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ (VPCP) về vai trò, trách nhiệm của mình được nâng cao. Từ đó, các cá nhân, tập thể đã có giải pháp cải tiến áp dụng trong công tác mang lại hiệu quả thiết thực, chất lượng công việc ngày càng được nâng cao; bầu không khí thân thiện, đoàn kết giữa các cá nhân, tập thể trong toàn Cục ngày càng gắn bó và xuất hiện những cá nhân là điển hình tiên tiến, được tập thể đánh giá cao.

Quán triệt xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng đến từng cán bộ, đảng viên

(Chinhphu.vn) - Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cơ quan Văn phòng Chính phủ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Công tác này đã giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ rèn luyện, tu dưỡng bản thân, từ đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trọng trách được giao.

Thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(Chinhphu.vn) - Tại Vụ Khoa giáo-Văn xã, Văn phòng Chính phủ, thi đua và nâng cao tinh thần thi đua không chỉ là huân chương, bằng khen, sáng kiến, mà còn chính là sự ghi nhận của lãnh đạo thông qua đánh giá, nhận xét, động viên, khuyến khích, biểu dương, sự chia sẻ. Điều này càng thể hiện tác dụng tích cực trong Vụ do đặc thù của lĩnh vực khoa giáo - văn xã là mang nhiều yếu tố định tính, tác động đến toàn xã hội, nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp, luôn đòi hỏi phải được xem xét, xử lý một cách thận trọng, toàn diện.

Văn phòng Chính phủ và những điểm sáng đột phá

(Chinhphu.vn) - Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử đạt nhiều kết quả tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực; Tổ công tác của Thủ tướng hoạt động quyết liệt, không ngại va chạm. Đây là những điểm sáng, nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của VPCP những năm gần đây.

Tăng cường xây dựng thể chế để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng

(Chinhphu.vn) -  Văn phòng Chính phủ nhận thức rõ, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trung tâm, ưu tiên hàng đầu trong hoạt động chỉ đạo, điều hành.