Thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống VPCP

(Chinhphu.vn) – Trong năm 2020, VPCP tiếp tục tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các nội dung, tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống VPCP (28/8/1945-28/8/2020).