VPCP đổi mới, nâng cao chất lượng nhiều mặt công tác

(Chinhphu.vn) – Trong giai đoạn 2015-2020, VPCP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; công tác hành chính được thực hiện chặt chẽ; bảo đảm chu đáo điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công tác cán bộ đổi mới, tăng cường chất lượng đội ngũ; đồng thời VPCP góp phần quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Tận tụy, mẫn cán, chu đáo, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(Chinhphu.vn) - Thông qua các phong trào thi đua, nhận thức của công chức, người lao động Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ (VPCP) về vai trò, trách nhiệm của mình được nâng cao. Từ đó, các cá nhân, tập thể đã có giải pháp cải tiến áp dụng trong công tác mang lại hiệu quả thiết thực, chất lượng công việc ngày càng được nâng cao; bầu không khí thân thiện, đoàn kết giữa các cá nhân, tập thể trong toàn Cục ngày càng gắn bó và xuất hiện những cá nhân là điển hình tiên tiến, được tập thể đánh giá cao.

Quán triệt xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng đến từng cán bộ, đảng viên

(Chinhphu.vn) - Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cơ quan Văn phòng Chính phủ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Công tác này đã giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ rèn luyện, tu dưỡng bản thân, từ đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trọng trách được giao.

Thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(Chinhphu.vn) - Tại Vụ Khoa giáo-Văn xã, Văn phòng Chính phủ, thi đua và nâng cao tinh thần thi đua không chỉ là huân chương, bằng khen, sáng kiến, mà còn chính là sự ghi nhận của lãnh đạo thông qua đánh giá, nhận xét, động viên, khuyến khích, biểu dương, sự chia sẻ. Điều này càng thể hiện tác dụng tích cực trong Vụ do đặc thù của lĩnh vực khoa giáo - văn xã là mang nhiều yếu tố định tính, tác động đến toàn xã hội, nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp, luôn đòi hỏi phải được xem xét, xử lý một cách thận trọng, toàn diện.

Văn phòng Chính phủ và những điểm sáng đột phá

(Chinhphu.vn) - Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử đạt nhiều kết quả tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực; Tổ công tác của Thủ tướng hoạt động quyết liệt, không ngại va chạm. Đây là những điểm sáng, nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của VPCP những năm gần đây.

Tăng cường xây dựng thể chế để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng

(Chinhphu.vn) -  Văn phòng Chính phủ nhận thức rõ, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trung tâm, ưu tiên hàng đầu trong hoạt động chỉ đạo, điều hành.

Cơ quan tham mưu, giúp việc tận tâm, tin cậy và hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng

(Chinhphu.vn) - Từ năm 2001 đến nay, VPCP đã đạt được những thành tích đặc biệt xuất sắc, nổi bật trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, là cơ quan giúp việc tận tâm, tin cậy và hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có nhiều kiến nghị, đề xuất độc lập, thể hiện tính chủ động, sự nghiên cứu tham mưu sâu và có tầm chiến lược.

Hội thi nâng cao kỹ năng phục vụ các cuộc họp, hội nghị lớn của Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Hòa trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống VPCP (28/8/1945-28/8/2020), chiều 4/8, VPCP tổ chức Hội thi nâng cao kỹ năng phục vụ các cuộc họp, hội nghị lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển của lịch sử

(Chinhphu.vn) – Trong thời kỳ kháng chiến và đấu tranh thống nhất đất nước, Văn phòng Chính phủ đã tham mưu, giúp việc, phục vụ Chính phủ giải quyết những vấn đề cấp bách liên quan đến vận mệnh đất nước, đồng thời có những đóng góp hết sức quan trọng trong việc đưa ra những quyết sách mới…

Thăm, tặng quà gia đình công chức, viên chức có thân nhân liệt sỹ

(Chinhphu.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), ngày 27/7, đoàn công tác VPCP đã tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà đại diện 2 gia đình công chức, viên chức, người lao động khối hành chính VPCP đang công tác là con liệt sỹ.