VPCP: Trong những năm đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

(Chinhphu.vn) – Bước vào giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (từ 1946 – 1949), Văn phòng Chủ tịch Chính phủ đã có nhiều đóng góp quan trọng phục vụ Hội đồng Chính phủ và Chủ tịch Chính phủ.

Người yêu đất mẹ

(Chinhphu.vn) – Đã nghỉ hưu gần 5 năm, nhưng khi chúng tôi hỏi ông về quá trình xây dựng chính sách “Chi trả dịch vụ môi trường rừng” đã triển khai trong thực tiễn và đem lại lợi ích hàng nghìn tỷ đồng, mắt ông lại sáng lên.

VPCP: Môi trường công tác đòi hỏi rất cao

(Chinhphu.vn) – VPCP là môi trường công tác rất tốt để rèn luyện về bản lĩnh chính trị, nhân cách sống, tư duy và phương pháp làm việc  của một người làm công tác tham mưu – giúp việc quản lý, điều hành cho Chính phủ, Thủ tướng chính phủ.

Tích cực tham gia cuộc thi viết về gương “Người tốt, việc tốt”

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ (VPCP) đang phát động cuộc khi viết về gương “Người tốt, việt tốt”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống VPCP (28/8/1945 – 28/8/2015).

Văn phòng Chính phủ: Dấu ấn những ngày đầu

(Chinhphu.vn) – Cách đây gần 70 năm, ngày 28/8/1945 đã đánh dấu sự ra đời của bộ máy Văn phòng giúp việc Chính phủ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mang tên Văn phòng Chủ tịch Chính phủ (1945-1949).

Sôi nổi các hoạt động Đoàn kỉ niệm 70 năm Ngày Truyền thống VPCP

(Chinhphu.vn) - Không khí sôi động của tinh thần thanh niên đã lan tỏa trong mỗi đoàn viên, thanh niên VPCP, đưa tháng Ba trở thành bước tiến mạnh cho hoạt động thanh niên của Đoàn TN VPCP trong cả năm 2015.

Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua

(Chinhphu.vn) - Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của Cổng TTĐT Chính phủ đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và công tác, tạo được không khí hăng hái thi đua trong toàn đơn vị, góp phần quan trọng vào thành tích của Cổng TTĐT Chính phủ trong công tác thông tin truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mãi mãi xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc tin cậy của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Văn phòng Chính phủ (28/8/1945-28/8/2015), Cổng TTĐT Chính phủ trích đăng bài của nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao viết nhân dịp kỷ niệm 60 năm Văn phòng Chính phủ.

VPCP tổ chức cuộc thi viết về gương “Người tốt, việc tốt”

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ (VPCP) đang phát động cuộc khi viết về gương “Người tốt, việt tốt”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống VPCP (28/8/1945 – 28/8/2015).

VPCP hướng đến hoạt động về nguồn tại căn cứ kháng chiến

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ (VPCP) sẽ tổ chức các hoạt động về nguồn tại 3 địa điểm là các căn cứ kháng chiến cách mạng (Tuyên Quang, Thái Nguyên, Tây Ninh) và hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với người có công nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống VPCP (28/8/1945 - 28/8/2015).