Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước của Văn phòng Chính phủ

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã có kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước VPCP (2011 – 2015) với chủ đề “Thi đua nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả toàn diện các mặt công tác, lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn của đất nước năm 2015 và 70 năm Ngày truyền thống VPCP”.

Cần phát hiện kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến

(Chinhphu.vn) - Từ năm 2011-2015, Cục Hành chính - Quản trị II (HC-QT II) đã triển khai nhiều nội dung, phong trào thi đua thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, tham mưu phục vụ hoạt động của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo VPCP, cũng như công chức VPCP, các ban ngành địa phương khi công tác tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Thủ tướng phủ trong kháng chiến chống thực dân Pháp

(Chinhphu.vn) - Bước vào giai đoạn tiếp theo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1949 - 1954), Thủ tướng phủ đã mở rộng phạm vi công tác, hoàn thiện về tổ chức bộ máy theo hướng một cơ quan tổng hợp, tham mưu, giúp việc chung cho Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Chính phủ.

Tiếp tục đổi mới các hình thức thi đua

(Chinhphu.vn) - Ngày 10/4, Tập thể Hội trường Thống Nhất đã tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016-2020.

Thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn

(Chinhphu.vn) - Trong những năm qua, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã triển khai, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực với nội dung phong phú, sát thực, có ý nghĩa góp phần cùng VPCP hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Luôn phấn đấu kịp thời, chính xác trong thực thi công việc

(Chinhphu.vn) – Sáng 10/4, Vụ Văn thư Hành chính tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 – 2015. Với phương châm “Mọi người thi đua với nhau và thi đua với chính mình”, Vụ Văn thư Hành chính đã thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, tăng cường đoàn kết, đề cao trách nhiệm và không ngừng đổi mới trong thực thi nhiệm vụ.

Đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống VPCP

(Chinhphu.vn) - Đó là nội dung trọng tâm của phiên họp Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ diễn ra vào chiều 9/4.

Cục Quản trị: Tập trung nâng cao chất lượng vật chất, kỹ thuật, hậu cần, phục vụ

(Chinhphu.vn) - Trong những năm qua, tập thể, cán bộ, công chức và người lao động Cục Quản trị VPCP không ngừng thi đua, phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua của Cục Quản trị đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, tập thể điển hình tiên tiến được cấp trên ghi nhận, góp phần nâng cao chất lượng công tác phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và VPCP.

Khi làm việc phải đề cao tinh thần phục vụ dân

(Chinhphu.vn) – Đó lời nhắn nhủ của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đối với lớp cán bộ, công chức trẻ tại Văn phòng Chính phủ.

“Đừng tự cho mình là người quan trọng”

(Chinhphu.vn) – Làm việc ở VPCP là rất quan trọng, nhưng đừng luôn luôn tự cho mình là người quan trọng. Cần khiêm tốn, đừng ngồi trên đầu người khác để giải quyết công việc.