Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ, cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ (VPCP) là đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả mạng tin học diện rộng Chính phủ (CPNet), mạng tin học nội bộ VPCP, mạng internet dùng riêng cùng với hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động giao ban, hội nghị, hội thoại truyền hình trực tuyến của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và VPCP trên mạng tin học.

Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ, cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ (VPCP) là đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả mạng tin học diện rộng Chính phủ (CPNet), mạng tin học nội bộ VPCP, mạng internet dùng riêng cùng với hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động giao ban, hội nghị, hội thoại truyền hình trực tuyến của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và VPCP trên mạng tin học.

Báo cáo định kỳ thông tin nổi bật cần phát ngôn, cung cấp cho báo chí

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ từ ngày 15 - 20 hàng tháng gửi báo cáo nội dung các thông tin nổi bật cần phát ngôn, cung cấp cho báo chí về các sự kiện xảy ra trong ngành, lĩnh vực, địa phương về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp phục vụ nhiệm vụ phát ngôn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nâng cao trình độ, chất lượng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới

(Cổng TTĐT Chính phủ) – “Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào những thành công trong sự nghiệp đổi mới đất nước là chất lượng công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ, công chức công tác tại các Văn phòng Trung ương”, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy tại Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cho cán bộ, công chức các Văn phòng TƯ, ngày 28/5, tại Hà Nội.

Cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Văn phòng Chính phủ do Đảng ủy Văn phòng Chính phủ tổ chức sáng nay 28/5/2008 tại Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ: Tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai xây dựng các cơ chế, chính sách về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (TKCLP), thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, góp phần kiềm chế lạm phát. Để tăng cường thực hiện công tác này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chính phủ sẽ bàn thảo 4 vấn đề lớn

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, dự kiến vào tuần tới, sẽ tập trung thảo luận vấn đề như tác động hội nhập với kinh tế sau 1 năm gia nhập WTO và các báo cáo quan trọng về tình hình kinh tế, xã hội khác.

Ông Phùng Viết Điều đảm nhận nhiệm vụ Thư ký Ban Cán sự Đảng Chính phủ

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 19/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã cử ông Phùng Viết Điều đảm nhận nhiệm vụ Thư ký Ban Cán sự Đảng Chính phủ, trực tiếp giúp Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định về các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 14/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã quyết định thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định thay thế các Quyết định về tổ chức hoạt động và chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc VPCP.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kiêm giữ chức Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 13/5, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 210/BCS cử đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, kiêm giữ chức Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ.