Chông gai xóa ‘con đường dài nhất Việt Nam’

(Chinhphu.vn) – Để xóa “con đường dài nhất ở Việt Nam” là “từ lời nói đến hành động”, thì việc kiểm tra, đôn đốc chỉ là một giải pháp.

Thông tin báo chí về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức VPCP giai đoạn 2011-2015

(Chinhphu.vn) - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ từ nay đến 2015 đặt chỉ tiêu 100% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm vào ngạch; trên 90% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý; 70-80% cán bộ, công chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm theo vị trí việc làm.

Mời dự tuyển chương trình Học bổng sau đại học tại Nhật Bản

(Chinhphu.vn) – Ngày 31/8, Học viện nghiên cứu chính sách Quốc gia của Nhật Bản (GRIPS) đã gửi thư mời Văn phòng Chính phủ cử cán bộ, công chức tham gia dự tuyển chương trình Học bổng sau đại học do Chính phủ Nhật Bản tài trợ năm 2012.

Chương trình học bổng thạc sỹ Trường Quản lý chính sách công Lý Quang Diệu

(Chinhphu.vn) – Trường Quản lý chính sách công Lý Quang Diệu đang tuyển chọn ứng viên cho chương trình học bổng thạc sỹ Quản lý công (MPM) niên khóa 2012.

Bổ nhiệm cán bộ một số đơn vị

(Chinhphu.vn) - Ngày 10/1/2011, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ cấp Phó Vụ trưởng và cán bộ Hàm Vụ trưởng, Hàm Vụ phó thuộc các đơn vị của VPCP.

Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Nhà khách 108 Nguyễn Du

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Duy Hưng, chuyên viên thuộc Nhà Khách 108 Nguyễn Du, Hội trường Thống Nhất, giữ chức Phó Chủ Nhiệm Nhà khách 108 Nguyễn Du.

Cổng TTĐT Chính phủ phối hợp góp phần giúp đồng bào nghèo Quảng Nam đón Tết

(Chinhphu.vn) - Cơ quan Thường trú Cổng TTĐT Chính phủ khu vực miền Trung-Tây Nguyên phối hợp với Công ty CP Đầu tư Phát triển Sông Đà và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức trao tặng 5 nhà tình nghĩa cho 5 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bổ nhiệm cán bộ Trung tâm Hội nghị Quốc tế và Trung tâm Hội nghị Quốc gia

(Chinhphu.vn) - Ngày 06/1/2011, Văn phòng Chính phủ đã có các quyết định bổ nhiệm cán bộ thuộc Trung tâm Hội nghị quốc tế (TTHNQT) và Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TTHNQG), 2 đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc VPCP.

Văn phòng Chính phủ thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí

(Chinhphu.vn) - Triển khai kế hoạch hành động thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, VPCP luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng không những là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục mà còn là nhiệm vụ của bản thân mỗi cán bộ, công chức.