Tập trung cao độ tham mưu phòng, chống dịch COVID-19

(Chinhphu.vn)- Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chi bộ Vụ Khoa giáo-Văn xã đã tập trung cao độ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đảng viên, công chức, đã bám sát và tham mưu triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ (VPCP), Thủ tướng và các Phó Thủ tướng về phòng, chống dịch.

Khẳng định vai trò của Chi bộ trong thực hiện chức năng tham mưu

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt. Vai trò lãnh đạo của chi bộ tốt sẽ bảo đảm giữ vững sức chiến đấu của chi bộ, ngược lại sức chiến đấu của chi bộ tốt sẽ là động lực thúc đẩy nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ “Đoàn kết, công tâm, trách nhiệm, hiệu quả”

(Chinhphu.vn) - Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ luôn xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ “đoàn kết, công tâm, trách nhiệm, hiệu quả”, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh là nền tảng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tích cực tham gia mặt trận thông tin, truyền thông

(Chinhphu.vn) - Cán bộ đảng viên VPCP, nhất là cán bộ, đảng viên Cổng TTĐT Chính phủ phải tích cực tham gia trên mặt trận thầm lặng, quyết liệt nhưng rất nóng bỏng này nhiều hơn nữa.

Vai trò cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách TTHC

(Chinhphu.vn) - Những kết quả tích cực và nổi bật trong công tác cải cách TTHC trong thời gian qua có vai trò to lớn của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tham mưu xây dựng Chính phủ điện tử.

Điều động công chức

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa có quyết định điều động bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Hàm Trưởng phòng Phòng Văn thư, Vụ Hành chính, văn thư Vụ Quan hệ quốc tế, đến công tác tại Phòng Tổng hợp-Nghiệp vụ, Vụ Hành Chính.

Ứng dụng CNTT trong tiến trình lịch sử 75 năm của Văn phòng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Kết quả triển khai vận hành hệ thống thông tin và hiệu quả hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) gắn liền với tiến trình lịch sử phát triển của Văn phòng Chính phủ (VPCP) trong suốt 30 năm qua. Đó là sự kế thừa, phát triển quá trình đóng góp công sức, trí tuệ của các tập thể, cá nhân và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Chính phủ, VPCP qua nhiều thế hệ.

Trưng bày ảnh “Văn phòng Chính phủ - 75 năm một chặng đường vẻ vang”

(Chinhphu.vn) - Trưng bày ảnh “Văn phòng Chính phủ - 75 năm một chặng đường vẻ vang” diễn ra tại sảnh tầng 2, Trụ sở Văn phòng Chính phủ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Văn phòng Chính phủ (28/8/1945-28/8/2020 và Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Chính phủ.

Bổ nhiệm cán bộ

(Chinhphu.vn)- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa có các quyết định bổ nhiệm cán bộ một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP.

‘Đăng ký ô tô qua mạng đơn giản và thuận tiện’

(Chinhphu.vn) - Những công dân đầu tiên thực hiện thành công dịch vụ công thứ 1.000 về kê khai nộp lệ phí trước bạ, cấp đăng ký, biển số xe trực tuyến cho biết rất bất ngờ bởi thủ tục thật “đơn giản, quá thuận lợi cho người dân” và mong dịch vụ này sẽ được nhiều người dân hưởng ứng, tham gia thực hiện.