Bắt tay triển khai mạnh mẽ ‘làn sóng’ cải cách mới

(Chinhphu.vn) – Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng tự hào trong cải cách thủ tục hành chính nhưng chúng ta chưa thể hài lòng mà cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa nếu không muốn bị tụt hậu. Bởi đây đang là “cuộc đua phi nước đại” giữa Việt Nam với các nước trong khu vực ASEAN.

‘Làn sóng’ mới cải cách quy định kinh doanh: Từ công cụ đến sự đồng tốc

(Chinhphu.vn) - Ngày 12/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Nghị quyết 68 được ví là mở ra “làn sóng" cải cách thủ tục hành chính và quy định kinh doanh thứ 3 tại Việt Nam.

Giao phụ trách các Vụ

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định giao ông Nguyễn Vũ Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, tạm thời phụ trách Vụ Công nghiệp kể từ ngày 01/10/2020 đến khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Công nghiệp.

Nghị quyết 68 có phạm vi áp dụng toàn diện

(Chinhphu.vn) – Ngày 12/05/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025. Mục tiêu chung của Nghị quyết 68 là đưa hoạt động cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia lên một nấc thang mới.

Tiếp nhận biệt phái

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận biệt phái ông Nguyễn Xuân Hồng, Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư vốn ngoài ngân sách nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, về công tác tại Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, trong thời gian 04 tháng, kể từ ngày 01/10/2020.

Về thăm khu di tích khởi nghĩa Yên Thế

(Chinhphu.vn) – Ngày 26/9, ba Chi bộ: Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể, Vụ Tổng hợp và Vụ Tổ chức cán bộ (Văn phòng Chính phủ) đã phối hợp tổ chức sinh hoạt Chi bộ chuyên đề thực tế tại Khu di tích lịch sử khởi nghĩa Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Tiếp nhận biệt phái

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận biệt phái bà Nguyễn Thủy Thu, Chuyên viên chính Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp, về công tác tại Vụ Pháp luật, VPCP, trong thời gian 04 tháng, kể từ ngày 18/9/2020.

Bổ nhiệm Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng VPCP

(Chinhphu.vn) – Chiều 18/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Hành chính, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể.

Cử giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định cử ông Phạm Hoàng Dương, Chuyên viên chính, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, kiêm nhiệm giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính của VPCP giai đoạn 2011-2020. Theo đó, có 3 tập thể là: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cổng TTĐT Chính phủ và 16 cá nhân được tặng Bằng khen.