Tiếp nhận cán bộ

(Chinhphu.vn) -  Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận ông Đặng Hoàng Giang, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy Hải Phòng, về công tác tại Vụ Tổng hợp, VPCP, kể từ ngày 19/07/2021.  

Bổ nhiệm Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hồng, Chuyên viên Vụ Tổng hợp, giữ chức Thư ký đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ.  

Kịp thời tháo gỡ các kiến nghị về quy định hoạt động kinh doanh

(Chinhphu.vn) – Từ nay đến 30/9/2021, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quan tâm chỉ đạo các các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, tiếp thu và đưa vào rà soát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, xử lý dứt điểm các kiến nghị, đề xuất của các hiệp hội, doanh nghiệp, địa phương về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Công nhận tập sự Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa có quyết định công nhận tập sự Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng một số vụ, cục của VPCP.

Tiếp nhận biệt phái, tuyển dụng nhân viên

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận biệt phái ông Trịnh Mạnh Linh, Phó Cục trưởng B05, Bộ Công an về công tác tại Văn phòng Chính phủ và cử làm giúp việc đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 06/07/2021.

Bế giảng Khóa đào tạo: Chuyển đối số trong cơ quan quản lý nhà nước

(Chinhphu.vn) - Ngày 12/7, Cục kiểm soát thủ tục hành chính –VPCP tổ chức Lễ bế giảng Khóa đào tạo “Chuyển đổi số trong cơ quan quản lý nhà nước”.

Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận

(Chinhphu.vn) - Ngày 9/7, Chi bộ Vụ Công tác quốc hội, địa phương và đoàn thể phối hợp cùng Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Chi bộ Vụ Tổng hợp tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về tăng cường và đổi mới công tác dân vận.

Cử giúp việc Thủ tướng Phạm Minh Chính

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ, Thư ký đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khóa XII về công tác tại Văn phòng Chính phủ và cử làm giúp việc đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2021.

Tiếp nhận cán bộ

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận ông Phạm Đức Dương, Thống kê viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện đang biệt phái công tác tại Vụ Thư ký - Biên tập, về công tác chính thức tại Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ, kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2021.

Tiếp nhận cán bộ

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Ngọc Đức, Chuyên viên, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, hiện đang biệt phái công tác tại Vụ Công nghiệp, VPCP, về công tác chính thức tại Vụ Công nghiệp, VPCP, kể từ ngày 17/06/2021.