Điều động công chức

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ có quyết định điều động ông Trần Văn Thủy, chuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức, Cục Hành chính - Quản trị II, đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu tổng hợp, Cục Hành chính - Quản trị II, để thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân kể từ ngày 1/5/2020.

Bổ nhiệm, điều động và tiếp nhận, biệt phái cán bộ

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có các quyết định bổ nhiệm, điều động, biệt phái, tiếp nhận biệt phái cán bộ.

Tiếp nhận cán bộ

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng ban Quản lý các dự án nông nghiệp, Bộ NN&PTNT, hiện đang biệt phái tại Vụ Tổng hợp, VPCP, về công tác tại Vụ Tổng hợp, VPCP kể từ ngày 1/4/2020.

Triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP

(Chinhphu.vn) - Để bảo đảm chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, VPCP vừa có công văn đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Thuyên chuyển công chức

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định thuyên chuyển ông Lò Việt Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể, Văn phòng Chính phủ đến công tác tại Văn phòng Quốc hội, kể từ ngày 10/4/2020.

Tiếp nhận biệt phái

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận biệt phái ông Nguyễn Văn Hưng, chuyên viên Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác tại Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày 13/4/2020.

Thay đổi tư duy giấy tờ, thói quen giao dịch kiểu cũ

(Chinhphu.vn) - Ngày 8/4, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nghị định được kỳ vọng sẽ tạo thay đổi lớn trong phương thức giải quyết thủ tục hành chính, thay đổi tư duy giấy tờ khi cứ phải cầm trong tay một tờ quyết định, một hồ sơ bằng văn bản giấy mới là chắc chắn nhất.

Hồ sơ, giấy tờ không chỉ là ‘giấy trắng - mực đen - con dấu’

(Chinhphu.vn) - Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử vừa được Chính phủ ban hành, sẽ có hiệu lực từ ngày 22/5/2020. Trong đó nêu rõ, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

VPCP hỗ trợ các bộ, cơ quan tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

(Chinhphu.vn) – Bên cạnh hỗ trợ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, VPCP tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các bộ, cơ quan thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Biệt phái cán bộ

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định biệt phái cán bộ đến công tác tại Văn phòng Thành ủy Hà Nội và Văn phòng Thành ủy Hưng Yên.