Hội trường Thống Nhất lựa chọn đối tác tham gia sử dụng tài sản công

(Chinhphu.vn) - Việc liên doanh, liên kết nhằm mục đích tăng hiệu quả sử dụng tài sản công, đem lại hiệu quả cao hơn trong việc cung cấp dịch vụ công theo chức năng, dịch vụ được giao và tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời đáp ứng được nhiệm vụ Nhà nước giao.

Cử biệt phái công chức

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định cử ông Đặng Văn Dũng, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I), VPCP, biệt phái đến Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận, thương mại và hàng giả để đảm nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận, thương mại và hàng giả, kể từ ngày 12/3/2021.

Xây dựng Nhà sân khấu kết hợp học tập cho trường mầm non tại Quảng Trị

(Chinhphu.vn) - Sáng 2/3, tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng công trình Nhà sân khấu kết hợp học tập và sinh hoạt chung của trường mầm non Hướng Dương.

Thay đổi thành viên BQL dự án về thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của DNNVV

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa".

Tiếp nhận công chức

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Xuân Hồng, Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư vốn ngoài ngân sách nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, hiện đang biệt phái công tác tại Vụ Tổng hợp, VPCP, về công tác chính thức tại Vụ Tổng hợp, VPCP, kể từ ngày 03/02/2021.  

Tiếp nhận công chức

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Hữu Hải, nguyên Nghiên cứu viên, Phòng Các hệ thống phần mềm tích hợp, Viện Công nghệ thông tin, vào công chức, làm việc tại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối nội chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, kể từ ngày 01/02/2021.

Cử Thư ký Phó Chủ nhiệm VPCP Cao Huy

(Chinhphu.vn) -  Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định cử ông Vũ Tuấn Hải, Hàm Vụ phó Vụ I, kiêm Thư ký Phó Chủ nhiệm VPCP Cao Huy.  

Bổ nhiệm cán bộ, điều động, tiếp nhận công chức

(Chinhphu.vn) - VPCP vừa có một số quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP về công tác cán bộ.

Tiếp nhận cán bộ

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Nam Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thủy sản, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện đang biệt phái tại Vụ Nông nghiệp, VPCP về công tác chính thức tại Vụ Nông nghiệp, VPCP, kể từ ngày 1/2/2021.

Tiếp nhận biệt phái, điều động, phân công cán bộ

(Chinhphu.vn) - VPCP vừa có một số quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP về công tác cán bộ.