Hỗ trợ kinh phí, gạo cứu đói và mì ăn liền cho các địa phương miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

(Website Chính phủ)- Ngày 16/11, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính ứng trước 205 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương để hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Nghệ An chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 5

(Website Chính phủ) - Ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo UBND tỉnh Nghệ An, trước mắt, chủ động huy động mọi nguồn lực của địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 5, sớm ổn định đời sống và hoạt động sản xuất của nhân dân.

Sửa tên chất, tên khoa học, bổ sung, chuyển danh mục, loại bỏ đối với một số chất ma túy và tiền chất

(Website Chính phủ) - Ngày 12/11, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2007/NĐ-CP sửa tên chất, tên khoa học, bổ sung, chuyển danh mục, loại bỏ đối với một số chất trong danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 1/10/2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Bố trí vốn sự nghiệp cho công tác quy hoạch

(Website Chính phủ) - Ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bố trí vốn sự nghiệp cho công tác quy hoạch còn riêng quy hoạch chi tiết 1/500 của các dự án được bố trí từ vốn đầu tư của các dự án.

Ứng trước vốn đẩy nhanh tiến độ xây mới Trụ sở Hội nông dân Việt Nam

(Website Chính phủ) - Ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính ứng trước 40 tỷ đồng từ dự toán ngân sách năm 2008 cho Hội Nông dân Việt Nam để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành Dự án xây dựng Trụ sở Hội Nông dân Việt Nam.

Đầu tư xây dựng 2 tuyến đường trục phía Bắc và Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức Hợp đồng BT

(Website Chính phủ) - Ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng 2 tuyến đường trục phát triển phía Bắc thành phố Hà Đông và đường trục phía Nam, đường Đỗ Xá-Quan Sơn tỉnh Hà Tây theo hình thức Hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao)

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

(Website Chính phủ)- Ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Như Lai, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn

(Website Chính phủ) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý Chương trình hỗ trợ kỹ thuật "Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn được đưa vào danh mục dự án yêu cầu Chính phủ Liên bang Thụy Sỹ viện trợ không hoàn lại.

Ngân sách Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

(Website Chính phủ) - Ngày 13/11, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý ngân sách Trung ương hỗ trợ 30% tổng vốn đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

Hỗ trợ mỳ ăn liền cho tỉnh Thừa Thiên Huế cứu trợ nhân dân vùng lũ

(Website Chính phủ) - Ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tìm nguồn hàng, vận chuyển, cấp 100 tấn mỳ ăn liền cho tỉnh Thừa Thiên Huế để kịp thời cứu trợ cho nhân dân vùng bị ngập lụt, không để dân bị thiếu đói.