Văn phòng Chính phủ tổ chức sinh hoạt chuyên đề

(Chinhphu.vn) - Sáng 15/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi học tập, giới thiệu tác phẩm “Đường kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Tái cơ cấu nền kinh tế và cấu trúc doanh nghiệp, những kinh nghiệm của thế giới và Việt Nam”.

Văn phòng Chính phủ quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

(Chinhphu.vn) – Hôm nay (14/4), Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) chủ trì Hội nghị.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc của VPCP

(Chinhphu.vn) - Ngày 12/8, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Tập trung phát huy trí tuệ của tập thể VPCP và các bộ ngành trong công tác tham mưu

(Chinhphu.vn) - Tân Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam cho biết, trọng tâm công tác của nhiệm kỳ tới là tập trung phát huy trí tuệ không chỉ của tập thể VPCP mà phải cùng tất cả các bộ, ngành, địa phương trên dưới một lòng theo đúng các quy trình quy định của pháp luật để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của Chính phủ.